Kdo dosáhne na příspěvkový program nová zelená úsporám

nova-zelena-usporamPři vzrůstajících cenách energií většina lidí zkoumá, jak by se dalo ušetřit a ještě se chovat šetrně k životnímu prostředí. A tak se skýtá možnost záměny dodavatele plynu nebo elektřiny. Jaký dodejce vám může vyhovovat nejvíce, si můžete snadno vypočítat s kalkulačkou úspor, jež se nachází na webu IQenergy.cz. Někdy se musí určitá částka proinvestovat, úspory se objeví až za několik let. Internetovou prodejnu s praktickým zbožím a odborné poradenství je také dostupné na internetových stránkách. Veškeré konkrétní dotazy bezplatně zodpovíme telefonicky, eventuálně se s námi můžete zkontaktovat přes formulář. Mnoho dotazů se týká programu nová zelená úsporám.

Žadatelé o dotaci nová zelená úsporám naleznou na webových stránkách souhrn všech podmínek pro žádost. Žádost o podpůrnou dotaci si žadatelé mohou podat kdykoliv, žádosti se budou vyřizovat až do konce roku 2021. Dle výnosu z prodeje emisních povolenek se budou přenechávat finanční částky na státní dotaci nová zelená úsporám. Podpůrný program nová zelená úsporám chce přispět ke snížení energeticko-hospodárné náročnosti stávajících rodinných domů, napomáhá stavbám rodinných domů s malou energetickou náročností a efektivnímu využití energetických zdrojů, kam třeba patří vyměňování zdrojů tepla za ekologické a hospodárné tepelné zdroje. Index zaměnitelných zdrojů tepla je na webových stránkách IQenergy.cz.

Rovněž je poskytována podpůrná dotace na vybudování fotovoltaické elektrárny, kdy se podpora poskytuje do výše 100 tisíc korun na dům. Využívaná fotovoltaika je způsobem záměny působení slunečních paprsků na elektřinu s využitím diod propojených do fotovoltaických panelů. Hospodárná metoda – fotovoltaika – si u široké veřejnosti získává na oblíbenosti. A tak všem zbudování fotovoltaické elektrárny poskytne individuální energetickou soběstačnost, navíc se zmenší celkové náklady domácnosti na elektřinu.

Naším krédem je vedení účetnictví Praha, daňové přiznání Praha, daňová evidence Praha, hlavním oborem je personalistika, zpracování mezd, DPH, rekonstrukce účetnictví a daňové poradenství

Neocenitelnou službu v oblasti účetnictví nabízí společnost AZA účetnictví. AZA účetnictví je zaměřena na daňové přiznání Praha, daňové firemní vylepšení, daňové poradenství, obnovu účetnictví firem dle platných norem a legislativních úprav v oblasti daní. Díky stoprocentnímu zpracování podvojného účetnictví a sestavování účetních uzávěrek se AZA účetnictví se může pyšnit skvělými daňovými poradci. Naši znalci stále spolupracují s auditory a daňovými poradci, kooperují s různými úřady v administrativní činnosti.

AZA: vedení účetnictví Praha zahrnuje vedení účetnictví, zhotovení úplné firemní a soukromé evidence daní, pracuje na poli zpracování mezd, DPH, postará se také o personalistiku, zaručeně opatří zúčtování daně a silniční daně. AZA daňové přiznání Praha a Středočeský kraj zahrnuje vedení evidování majetku, správu skladové evidence, hospodářství skladiště, výpočet cestovních náhrad, služebních cest, případně také rekonstrukci účetnictví a interních direktiv.

AZA: daňové přiznání Praha každému zhotoví daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, provede daňové přiznání k silniční dani, zhotoví daň z převodu nemovitosti. Nedílnou součástí práce AZA účetnictví je i zastupování firem a jednotlivců na fiančních úřadech při kontrolách a vnitřních šetřeních. Společnost AZA – vedení účetnictví Praha – se orientuje na absolutní zpracování mezd a personalistiku, vypočítání měsíčních mezd, spravování, evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a další činnost.

Daňová evidence Praha a Středočeský kraj, spravovaná společností AZA účetnictví, zahrnuje administrativu a vedení daňové evidence, věnuje se správě deníků příjmů a výdajů, ale i evidenci pokladních knih. Společnost AZA – daňová evidence Praha a Středočeský kraj – se také soustředí na řízení evidence dlouhodobých majetků, ale i na vedení skladu a správu skladového hospodaření.

Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dní, společností věnující se  faktoringu . Dodavatelé služeb či zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Faktoringová společnost se stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a většinou vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody představuje factoring pro vaši firmu?

Díky  faktoringu  můžete pružněji jednat s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a vyzískáte tím i konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste pak navíc také připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring je zálohové financování pohledávek před splatností podnikem zabývajícím se právě factoringem. Splatnost faktur může být dva týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring se pak hojně využívá zejména kvůli své nízké ceně srovnatelné třeba s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko a jeho charakteristika

V případě bezregresního  faktoringu  faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak automaticky převedeno na specializovanou pojišťovnu, a právě kvůli tomu se mu také říká factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního  faktoringu  můžete financovat lhůty splatnosti u vašich odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je využíváno také při dodávkách neprověřeným odběratelům, či třeba do zahraničí.