Váš transformátor, izolační olej zkontroluje Eldiag, specialista na elektronickou diagnostiku

eldiagEldiag, společnost s ručením omezeným, uskutečňuje diagnostikování na izolační olej a transformátor VN VVN podle vyhlášky ČSN EN 60422. Při revizi přístrojů se můžou objevit závady, kam spadá navlhnutí a stáří přístroje, elektrické, tepelné a komplikované závady. Při revizích se prověřuje izolační olej, zároveň se měří přítomnost, či nepřítomnost PCB látek. Revize izolačního systému je zaměřena na výkonový transformátor, poté na kondenzátorové průchodky, rovněž na přístrojová trafa, eventuálně na kondenzátory a tlumivky.

Kontrola zaměřená na transformátor pojímá důležité postupy, při nichž se například prověřují stanoviště transformátoru a případné příčiny, jež by mohly zapříčinit vzplanutí přístroje. Prověřovaný transformátor totiž může obsahovat skryté poruchy, kvůli nimž dochází ke vznícení stroje. Proto se při revizích odhalují negativní jevy a zabraňuje se tak možnému neštěstí. Možný požár můžeme odvrátit velice jednoduše. Optimální je úplné zařízení bezpečného stanoviště pro transformátor, a pak se kontrolou vzorku transformátorového oleje zjišťuje skutečný stav zařízení.

Transformátorový izolační olej a úroveň jeho jakosti se hlídají dle platné normy ČSN EN 60422. Skutečný stav elektrických zařízení plněných olejem prokáže zjištěný stav izolačního oleje. Určitá elektrická zařízení se ke koncovým uživatelům dostanou plné, a to nejčastěji minerálním olejem. Minerální olej se považuje za použitý, a to i když zařízení ještě nebylo uvedeno v provoz. Transformátorový izolační olej musí naplňovat veškeré předpoklady potřebné k chodu dle normy ČSN EN 60296. Limitní hodnoty minerálního oleje po naplnění zařízení před uvedením do chodu najdete na stránkách Eldiag.cz. Dle provozních výsledků se oleje na stupnici označí jako dobré, vyhovující, či špatné. Doporučené hodnoty parametrů pro uskutečnění opatření jsou ve sloupečku V provozu.

Ucelená diagnostika transformátoru VN pod správou společnosti ELDIAG, s. r. o.

S jistotou bezchybného provozu společnost ELDIAG, s. r. o., zabezpečuje ucelené služby v rámci diagnostiky elektrických strojů a jejich izolací vysokého napětí. Do této kategorie spadají výkonové a měřící transformátory, ale i vazební kondenzátory, tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory veškerých hladin napětí a výkonů. Firma ELDIAG umí také diagnostické testování, z jejichž výsledků se dají odvinout nějaká opatření pro provoz bez závad.

Úplná diagnostika transformátoru VN i zkrácená diagnostika transformátoru VN se značkou ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená kontrolu izolačního odporu, kapacity, průrazného napětí, číslo kyselosti, ale i ztrátového činitele a rezistivity, provádí se metoda citlivého měření impedance nakrátko, spolehlivé měření převodů, kontrolují se se ztráty naprázdno a nakrátko, dělá se ucelený rozbor i s plynovou chromatografií. Je vykonávána přesná diagnostika transformátoru VN VVN, spolehlivé měření kondenzátorových průchodek se zárukou, diagnostika přístrojových traf, diagnostikují se rovněž tlumivky a kondenzátory.

Děláme měření systémem izolační olej-papír

Z měření metodou izolační olej-papír se provádí diagnostika provozu izolačních soustav netočivých elektrických strojů o vysokém napětí. Verifikovaný systém zohledňuje diagnostiku a zhodnocení izolační charakteristiky, přeměření napětí nakrátko při nízkém napětí i diagnostiku a posouzení jakosti, jakou nosí izolační olej. Výborný izolační olej poznáme podle období jeho fungování v přístroji, což jsme schopni jednoduše zkontrolovat testy na principu zvýšení intenzity činitelů, které mají na vině stárnutí oleje.

Požární bezpečnost podléhá bedlivé kontrole

Aby pracoviště neohrožoval vznik požáru navlhlého transformátoru, je nutné dbát na požární bezpečnost. Dobrou požární bezpečnost hlídá kvalifikovaný revizní technik, který hlavně profesionálně odejme trošku oleje z transformátoru. Před vzplanutím transformátoru je možné se bránit tím, že zarazíme zvlhnutí stroje, nebo zestárnutí oleje v transformátoru, eventuálně odhalením skryté poruchy.