Blažené rozpoznání vlastního ega, nepříjemné deprese a krátkodobé krize středního věku léčí řízený koučink

Různé strachy během života potkaly každého z nás. Může se jednat například o strach o příbuzenstvo, spadá sem strach o své zdraví, zkušenost s nemocí, nevysvětlitelné deprese, krize středního věku. Tyto stavy jsou mnohdy medikovány, radí se u psychologů, pěstují si závislosti, vzdalují se realitě, vztekají se, nejsou vlídní, případně se sebepoškozují. To vše však nemůže skončit úspěšně. Předkládáme určité řešení, jež se opírá o uvědomění si osobní síly, pochopení sebe sama, možných eventualit, vrácení ztracených jistot je základem koučinku.

Programy Moje síla dokážou u zájemců probudit ideální podmínky k osobnímu rozvoji. U jednotlivých účastníků programů Moje síla primárně dojde ke zlepšení psychické i fyzické kondičky, která se stane pilířem pro zlepšenou odolnost vůči životním nástrahám, osudovým překážkám, přemůžou uvedené strachy, při tom objeví cestu, jak být příjemný k okolí a současně se nedat využívat. Během řízeného koučinku lektoři v každém naleznou pravdivou osobnost, která přijímá a dává, v neúspěchu najde poučení,  krize středního věku dokáže překonat, deprese jí dají sbohem, bude vzdorovat závislostem, přitom neztratí vlastní empatii, zakusí vlastní touhy a štěstí a především se dovede těšit ze všech nových dní.

 

Řízený koučink Moje síla je zaměřen na individuální požadavky účastníků. Veškeré Roční programy byly zpracovány pro zájemce, kteří na rozvoji svojí síly chtějí pracovat systematicky s viditelným posunem v krátkém čase. Řízené průběžné programy byly stvořeny pro prvotní ochutnávku a rozkoukání se mezi lekcemi. Zase pobytové programy Moje síla obsahují jednorázové intenzivní lektorské kurzy. Vlastní osobní rozvoj sleduje koučink Moje síla v individuálních programech.

Mužské deprese a takzvané krize středního věku zažehnáte s naším programem Moje síla

Úplně nulový zájem o zaměstnání, představa úbytku libida a mužství, strašák ve formě deprese, očekávaná krize a celkové nervové vypětí. To jsou představy, jakými se zaobírá mnohý muž. Kde se nachází lidský úděl? Jakým způsobem se dají zvládat stress, záporné myšlenky, deprese, úzkostné představy, že nevíme jak dál a život pozbyl význam? Náš program Moje síla je orientován na ty chlapy, kteří se začínají hledat, mají problém s realizací, či se zabývají duchovnem. Program se soustředí rovněž na chlapy, již by chtěli mít skvělou kondičku, chtějí mít naplněnou životní energii a jasné myšlení.

Rádi bychom oslovili i ty z vás, kdo chce být originální, nebo hledá nový životní styl, chtějí něco víc, než doposud poznali. Speciální koučing může pomoci také mužům, již řeší krizové situace, případně dá radu těm, kdo si žádá změnu. Jelikož nám je důvěrná i spiritualita, a proto se program soustředí jak na duševní pohodu, tak rovněž na fyzický vývoj. Tyto ideály naplňují programy Moje síla.

Průběžný Roční program je orientován na Sílu Těla a Sílu Mysli. Naopak plán Chci změnu je zaměřen na Sílu Srdce. Pobytové programy v Thajsku a na Krétě zahrnují koučing na Cestě poznání a pro růst Síly. Sportovní aktivity, kam spadá thajský box, běhání případně free diving dokreslují lekce duševního vývoje, nauka o sebepoznávání a o emocích. Zájemci o Průběžný program se mohou přidat kdykoliv během roku, Průběžný program se koná v Praze. Sportování je prokládáno relaxačními a meditačními cvičeními. Fyziologická podstata tréninku mozku je součástí tohoto programu, mozek vede Síla Myšlenky. Profesionální koučing Individuálního programu je nastaven tak, aby se fyzicky zdokonaloval, navodil psychickou pohodu, dostal se z tísně, nalezl osobní štěstí a byl v pohodě.