Váš transformátor, izolační olej zkontroluje Eldiag, specialista na elektronickou diagnostiku

eldiagEldiag, společnost s ručením omezeným, uskutečňuje diagnostikování na izolační olej a transformátor VN VVN podle vyhlášky ČSN EN 60422. Při revizi přístrojů se můžou objevit závady, kam spadá navlhnutí a stáří přístroje, elektrické, tepelné a komplikované závady. Při revizích se prověřuje izolační olej, zároveň se měří přítomnost, či nepřítomnost PCB látek. Revize izolačního systému je zaměřena na výkonový transformátor, poté na kondenzátorové průchodky, rovněž na přístrojová trafa, eventuálně na kondenzátory a tlumivky.

Kontrola zaměřená na transformátor pojímá důležité postupy, při nichž se například prověřují stanoviště transformátoru a případné příčiny, jež by mohly zapříčinit vzplanutí přístroje. Prověřovaný transformátor totiž může obsahovat skryté poruchy, kvůli nimž dochází ke vznícení stroje. Proto se při revizích odhalují negativní jevy a zabraňuje se tak možnému neštěstí. Možný požár můžeme odvrátit velice jednoduše. Optimální je úplné zařízení bezpečného stanoviště pro transformátor, a pak se kontrolou vzorku transformátorového oleje zjišťuje skutečný stav zařízení.

Transformátorový izolační olej a úroveň jeho jakosti se hlídají dle platné normy ČSN EN 60422. Skutečný stav elektrických zařízení plněných olejem prokáže zjištěný stav izolačního oleje. Určitá elektrická zařízení se ke koncovým uživatelům dostanou plné, a to nejčastěji minerálním olejem. Minerální olej se považuje za použitý, a to i když zařízení ještě nebylo uvedeno v provoz. Transformátorový izolační olej musí naplňovat veškeré předpoklady potřebné k chodu dle normy ČSN EN 60296. Limitní hodnoty minerálního oleje po naplnění zařízení před uvedením do chodu najdete na stránkách Eldiag.cz. Dle provozních výsledků se oleje na stupnici označí jako dobré, vyhovující, či špatné. Doporučené hodnoty parametrů pro uskutečnění opatření jsou ve sloupečku V provozu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *